Thông tin trường đã được xác thực

0405 - Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 130, đường Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Website chính: vhntdng.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0236.2248135