Thông tin trường đã được xác thực

YPY - Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên

Website chính: ypy.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0573896907
Email: bants.ypy@moet.edu.vn