Thông tin trường đã được xác thực

27.02 - Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

Địa chỉ: Phường Yên Bình, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Website chính: cogioi.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02293772641
Email: tuyensinh@cogioi.edu.vn