Thông tin trường đã được xác thực

CĐĐ4902 - Trường Cao đẳng nghề Long An

Địa chỉ: Số 60, Quốc lộ 1A, phường 5, Tp. Tân An, tỉnh Long An

Website chính: www.caodangnghelongan.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0723827694
Email: tcdnla@longan.gov.vn