Thông tin trường đã được xác thực

YTV - Trường cao đẳng y tế Trà Vinh

Địa chỉ: Số 7, Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Website chính: www.tvmc.edu.vn

Loại hình trường:

Liên lạc: ĐT: (074) 3855.815; Fax: (074) 3855.860