Thông tin trường đã được xác thực

C38 - Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn

Website chính: https:cdspgialai.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02693877365