Thông tin trường đã được xác thực

C42 - Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Địa chỉ: 109 Yersin - Phường 10 - TP Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Website chính: cdspdalat.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02633-822-487