Thông tin trường đã được xác thực

D57 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long