ĐH Quốc gia Tp.HCM - các trường thành viên xây dựng phương án tuyển sinh 2019 với 5 phương thức

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là tổ hợp các trường đại học có tổ chức và liên kết chặt chẽ đóng vai trò quan trọng đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng trong cho khu vực phía Nam. Năm 2019, trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về các phương thức tuyển sinh sẽ áp dụng cho kỳ tuyển sinh 2019. Các trường dựa vào các phương thức này xây dựng nên phương án tuyển sinh phù hợp với từng trường và từng ngành nghề.

Đại học Điện lực tuyển sinh 2019 - xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT và điểm học bạ

Phương án tuyển sinh 2019 của trường Đại học Điện lực đã được trường công bố trên website chính thức của trường. Thí sinh nhiều cơ hội đăng ký với trường với việc trường xét tuyển dựa vào học bạ hoặc dựa vào điểm tốt nghiệp THPT. Các thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước vẫn có thể đăng ký theo học tại trường.