Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)

Thông tin Đề án tuyển sinh 2020 Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)

 

Xem tại https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/