Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học công nghệ thông tin Gia Định (*)

Năm 2020, trường Đại học Gia Định thực hiện 4 phương thức tuyển sinh cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy gồm:

-   Xét tuyển thẳng: Những thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những thí sinh đủ điều kiện khác theo qui định của Bộ GD&ĐT.

-   Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT năm 2020.

Năm 2020, trường Đại học Gia Định thực hiện 4 phương thức tuyển sinh cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy gồm:

-   Xét tuyển thẳng: Những thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những thí sinh đủ điều kiện khác theo qui định của Bộ GD&ĐT.

-   Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT năm 2020.

-   Xét tuyển theo kết quả học tập THPT trong học bạ.

-   Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở 08 ngành đào tạo là 1.093 chỉ tiêu.

1.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

-       Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp ( trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành);

-       Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ( đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam ( sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

2. PHẠM VI TUYỂN SINH:  tuyển sinh trong cả nước

3. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo:

 

(*) Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, Nhà trường dự kiến dành 40% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển lấy kết quả thi THPT năm 2020, 60% chỉ tiêu cho phương thức lấy kết quả học tập THPT và xét theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

4. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN HỒ SƠ ĐKXT

4.1 Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Thực hiện xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT. Trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học sau khi có kết quả thi THPT năm 2020 và được công bố trên trang thông tin điện tử của trường Đại học Gia Định.

TT Ngành - Chuyên ngành
1

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành:

– Hệ thống thông tin quản lý

– Thiết kế đồ họa

– Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

2 NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Chuyên ngành:

– Công nghệ phần mềm

– Lập trình nhúng

Mã ngành: 7480103

Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01

3 ♦NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Chuyên ngành:

– Mạng máy tính

– An toàn thông tin

Mã ngành: 7484102

Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01

4 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành:

– QTKD Xuất nhập khẩu

– Quản trị kinh doanh thương mại

điện tử

– QTKD nhà hàng – khách sạn

– Quản trị dịch vụ du lịch và

lữ lành

– Quản trị sự kiện và lễ hội

– Quản trị Marketing

– Logistics và Quản lý chuỗi

cung ứng

– Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340101

Tổ hợp môn: A00, A01, C04, D01

5 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chuyên ngành:

– Tài chính doanh nghiệp

– Ngân hàng

– Chứng khoán

– Bảo hiểm

Mã ngành: 7340201

Tổ hợp môn: A00, A01, C04, D01

6

NGÀNH KẾ TOÁN

Chuyên ngành:

– Kế toán doanh nghiệp

– Kiểm toán

Mã ngành: 7340301

Tổ hợp môn: A00, A01, C04, D01

7 NGÀNH LUẬT

Chuyên ngành:

– Luật thương mại quốc tế

– Luật đầu tư

– Luật kinh doanh

Mã ngành: 7380101

Tổ hợp môn: A00, A09, C04, D01

8 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Chuyên ngành:

- Tiếng Anh thương mại

- Tiếng Anh du lịch

- Tiếng Anh biên - phiên dịch

Mã ngành: 7220201

Tổ hợp môn: A01, D01, A14, D15

(*) Các ngành dự kiến mở trong năm 2020

- Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
 • Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 • Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành liệt kê trong bảng sau:
 •  
 • 4.2 Phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020.

  - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

  - Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Tp.HCM năm 2020.
 • Điểm xét tuyển là Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2020 do Đại học Quốc Gia Tp.HCM ( theo thang điểm 1.200) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

  4.3 Phương thức xét tuyển theo học bạ.

  - Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Điều kiện xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thí sinh chọn một trong ba hình thức xét tuyển sau:

  + Hình thức 1: Xét tuyển theo điểm trung bình 03 học kỳ: Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 + điểm ưu tiên ( nếu có) của thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Cụ thể:

  Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB học kỳ 1 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có);

  + Hình thức 2: Điểm trung bình của 3 môn dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn học trong học kỳ 1 năm lớp 12 của thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Cụ thể:

  Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB Môn 1 HK1 lớp 12 + Điểm TB môn 2 HK1 lớp 12 + Điểm TB môn 3 HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có);

  Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào Đại học ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn A01 (Toán - Lý - Tiếng Anh), cách tính điểm như sau:
  (Điểm trung bình môn Toán HK1 lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý HK 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn Tiếng Anh HK1 lớp 12) >= 15.

  + Hình thức 3: Điểm trung bình của 03 môn dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn học trong cả năm lớp 12 của thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Cụ thể:

  Điểm xét trúng tuyển =  Điểm TB môn 1 lớp 12 + Điểm TB môn 2 lớp 12 + Điểm TB môn 3 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có);

  Lưu ý: Điểm ưu tiên đối tượng/khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

  5. TỔ CHỨC TUYỂN SINH:

  5.1 Phương thức (1)- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

  - Lịch tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí dự xét tuyển tại các Trường THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

  5.2 Phương thức (2) – Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

  - Lịch tuyển sinh ( dự kiến) : GDU tổ chức 1 đợt xét tuyển :

  + Công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển: 01/09/2020.

  + Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/09/2020 đến 10/09/2020.

  + Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển : 12/09/2020

  Thí sinh có thể xem các thông tin liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển,….tại địa chỉ website: www.giadinh.edu.vn

  Hồ sơ đăng ký xét tuyển  gồm:

  1.Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu trường Đại học Gia Định;

  2.Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao);

  3.Bảng photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của Đại học Quốc Gia Tp.HCM (bản sao); 

  4.Phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;

  5.Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên (nếu có).

  Lưu ý: Với những giấy tờ phải có bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu, các giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ xét tuyển thí sinh phải bổ túc đầy đủ trước khi kết thúc xét tuyển.

  Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh; hoặc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường.

  Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: 185-187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

  - Lệ phí xét tuyển: miễn lệ phí xét tuyển

  5.3 Phương thức (3) – Xét tuyển học bạ THPT.

  Dự kiến các đợt xét tuyển:

 • - Hồ sơ đăng ký xét tuyển

  + Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Gia Định.

  + Bản photo công chứng học bạ THPT.

  + Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc GCN tốt nghiệp THPT.

  + Giấy chứng nhận ưu tiên ( nếu có).

  Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh; hoặc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường.

  Gửi hồ sơ qua bưu điện theo địa chỉ: Trường Đại học Gia Định, số 185-187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

  - Lệ phí xét tuyển: miễn lệ phí xét tuyển

  6. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN: (tổ chức xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển)

  6.1 Đối với phương thức 1 và phương thức 3

  - Chính sách ưu tiên theo đối tượng, khu vực thực hiện theo Quy chế tuyển sinh năm 2020. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: mức chênh lệnh điểm trúng tuyển giữa 02 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 ( một điểm), giữa 02 khu vực kế tiếp là 0.25 điểm ( một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi ( trong tổ hợp xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

  6.2 Đối với phương thức 2

  - Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức điểm chênh lệnh điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1200.

  7. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN/ THI TUYỂN:

  - Lệ phí xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Nhà trường không thu lệ phí xử lý hồ sơ và xét tuyển tuyển theo kết quả học THPT.

  8. HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

  Thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải nộp các hồ sơ sau đây mới đủ điều kiện nhập học:

 • - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT;
 • - Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 sẽ bổ sung bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT ngay sau khi được cấp bằng tốt nghiệp);
 • - Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo thời gian quy định.

 • - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2020 của ĐHQG TP.HCM (đối với thí sinh trúng tuyển bằng phương thức 2).
 • - Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo thời gian quy định.

_

Nguồn tham chiếu: https://giadinh.edu.vn/tin-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-cua-dai-hoc-gia-dinh-495