Thông tin tuyển sinh ngành Y tế công cộng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Y tế công cộng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh -

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

35

7720701

Y tế Công cộng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

51.

7720701

Y tế công cộng

57

B00

A00

52.

7720701_02

Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

31

B00

A00

53.

7720701

Y tế công cộng

1

   

54.

7720701

Y tế công cộng

1

   
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế -
Y khoa7720101420Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng772070150Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

 

STT

 

Mã ngành

 

NGÀNH

Dự kiến

chỉ tiêu

 

 

 

 

1.

7720701

Cử nhân Y tế công cộng

190

B00

B08

D01

D13

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thanh Hóa -

 

 

Mã ngành

 

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

 

Phương thức xét tuyển (*)

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

 

7720701

 

Y tế công cộng

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

60

 

B00

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Y tế công cộng
Học 4 năm tập trung chính quy
7720701 30   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Y tế công cộng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720701TP25Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720701TQ25Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Y tế công cộng772070130Toán, Hóa học, Sinh học
8