Thông tin tuyển sinh ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Long - tin 2019
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 7140214 16 4 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
1