Học phí Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Học phí năm 2024-2025

HỌC PHÍ


Học phí dự kiến năm học 2024-2025

 • Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt: 27,5 triệu đồng ( năm 1)
 • Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 57,6 triệu đồng (năm 1)

Tổng số tín chỉ của các chương trình đào tạo của Trường là 130 tín chỉ. Trường hợp sinh viên học lại, cải thiện, học song ngành, ngoài chương trình đào tạo, tích lũy kiến thức thì học phí của các học phần này sẽ tính theo số tín chỉ học. Chi tiết số tiền do Phòng Tài chính của Trường thông báo vào mỗi học kỳ.

Nguồn https://tuyensinh.uel.edu.vn/cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023/

 

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 • Chương trình đại trà:                 trung bình 9,8 triệu đồng/năm học (khoảng 303.000 đồng/tín chỉ)
 • Chương trình chất lượng cao:                                          trung bình 27,8 triệu đồng/năm học
 • Chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp: trung bình 27,8 triệu đồng/năm học
 • Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh:              trung bình 46,3 triệu đồng/năm học
 • Chương trình liên kết quốc tế:                                    
  • Cử nhân Đại học Glocestershire, Anh:    275 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam
  • Cử nhân Đại học Birmingham City, Anh: 268 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam 

Nguồn tham chiếu https://tuyensinh.uel.edu.vn/ArticleId/cc681c03-9061-45fc-b2d8-dff833b2fae7/hoc-phi-va-hoc-bong

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSK-Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

QSK-Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Website chính: www.uel.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37244.555 - Số nội bộ: 6311

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSK-Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)