Học phí- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

Thông tin năm 2024

Nguồn https://tuyensinh.uit.edu.vn/node/2998

học phí trường ĐH Công nghệ thông tin

 

 

Thông tin cũ về học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2021-2022 chương trình đại trà là: 25 .000.000 đồng/năm học.

- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

 

TT

Hệ đào tạo

Học phí dự kiến năm học 2021-2022 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2022-2023 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2023-2024 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2024-2025 (đồng/năm học)

1

Chính quy

25.000.000

30.000.000

35.000.000

42.000.000

2

Chương trình chất lượng cao

35.000.000

40.000.000

40.000.000

42.000.000

3

Chương trình tiên tiến

45.000.000

50.000.000

50.000.000

55.000.000

4

Chương trình liên kết (Đại học Birmingham City) (3.5 năm)

80.000.000

80.000.000

138.000.000

 

 

_

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.uit.edu.vn/2021-de-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

Địa chỉ: KM 20, xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Website chính: www.uit.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37252002

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)