Học phí QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

học phí đại học khoa học tự nhiên

 

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh/phuongthuctuyensinh

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM

Website chính: www.hcmus.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38354394 – (08) 38304380

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QST-Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)