Điểm sàn 2019 Học viện Khoa học quân sự (NQH DNH) 17 đến 21 điểm

Học viện Khoa học Quân sự thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự năm 2019 như sau: 

- Tổ hợp A00 và A01:

+ Đối với nam thanh niên miền Bắc: tổng điểm đạt từ 17 điểm trở lên

+ Đối với nam thanh niên miền Nam: tổng điểm đạt từ 17 điểm trở lên 

- Tổ hợp D01, D02, D04:

+ Nữ thanh niên (toàn quốc): Tổng điểm đạt từ 21 điểm trở lên (chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ).

+ Nam thanh niên (toàn quốc): Tổng điểm đạt từ 17 điểm trở lên (chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ).

THeo TTHN

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

NQH DNH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Địa chỉ: Số 322, Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

Website chính: www.hvkhqs.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại 0243.565.9449 hoặc 038.68.66246,
email: hocvienkhqs@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NQH DNH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ