Điểm chuẩn năm 2023 - SKV - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022 Ghi chú
1 7140246 Sư phạm công nghệ A00; A01; B00; D01 19
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 16
3 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 16
4 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; B00; D01 16
5 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; A01; B00; D01 16
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00; D01 16
8 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; B00; D01 16
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 17
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 16
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; B00; D01 16
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 17
13 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00; A01; B00; D01 16

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

SKV - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

Website chính: www.vute.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0383 833 002; Fax: 0383 842 530

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SKV - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh