Điểm chuẩn năm 2023 - HDT - Đại học Hồng Đức

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7140202 GD Tiểu học A00; C00; D01; M00 27.63
2 7140201 GD Mầm non M00; M05; M07; M11 25.67
3 7140210 SP Tin học A00; A01; D01; D84 22.15
4 7140231 SP Tiếng Anh A01; D01; D09; D10 25.98
5 7140247 SP Khoa học Tự nhiên A00; A02; B00; C01 24.78
6 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 18
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 16.5
8 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 15
9 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 15
10 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16
11 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 15
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 15
13 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 15
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 16
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 15
16 7620106 Chăn nuôi-Thú y A00; B00; C14; C20 15
17 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 15
18 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 16
19 7850101 QL tài nguyên và môi trường A00; C00; C20; D66 15
20 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 15
21 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 15
22 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 15
23 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; C04; C14; D01 20
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C04; C14; D01 20
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng A00; C04; C14; D01 16.5
4 7340302 Kiểm toán A00; C04; C14; D01 16.5
5 7380101 Luật A00; C00; C19; C20 16.5
6 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C19; C20 16.5
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; B00 16.5
8 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A02; B00 16.5
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D84 20
10 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C14; C20 16.5
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y A00; B00; C14; C20 16.5
12 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; C14; C20 16.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D66 20
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; C00; C20; D66 16.5
15 7810101 Du lịch C00; C19; C20; D66 16.5
16 7310101 Kinh tế A00; C04; C14; D01 16.5
17 7310401 Tâm lý học B00; C00; C19; D01 16.5
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01; C04; A01; C14 16.5
19 7810201 Quản trị khách sạn D01; C04; C14; C20 16.5

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
4 7340302 Kiểm toán 15
5 7380101 Luật 15
6 7380107 Luật Kinh tế 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
8 7520201 Kỹ thuật điện 15
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7620110 Khoa học cây trồng 15
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
12 7850103 Quản lý đất đai 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
15 7810101 Du lịch 15
16 7310101 Kinh tế 15
17 7310401 Tâm lý học 15
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
19 7810201 Quản trị khách sạn 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023 Ghi chú
1 7340301 Kế toán 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15
3 7340201 Tài chính-Ngân hàng 15
4 7340302 Kiểm toán 15
5 7380101 Luật 15
6 7380107 Luật Kinh tế 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
8 7520201 Kỹ thuật điện 15
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7620110 Khoa học cây trồng 15
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
12 7850103 Quản lý đất đai 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
15 7810101 Du lịch 15
16 7310101 Kinh tế 15
17 7310401 Tâm lý học 15
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
19 7810201 Quản trị khách sạn 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HDT - Đại học Hồng Đức

Địa chỉ: Số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Website chính: www.hdu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (037) 3910.222; 3910.619; Fax: (037) 3910.475;

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HDT - Đại học Hồng Đức