Điểm chuẩn năm 2023 - DKS - Đại học kiểm sát Hà Nội

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát A00 21.8 Nam - miền Bắc
2 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát A00 20.1 Nam - miền Nam
3 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát A01 23.28 Nam - miền Bắc
4 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát A01 20.15 Nam - miền Nam
5 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát C00 26.18 Nam - miền Bắc
6 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát C00 21.5 Nam - miền Nam
7 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát D01 23.43 Nam - miền Bắc
8 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát D01 22.3 Nam - miền Nam
9 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát A00 23.09 Nữ - miền Bắc
10 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát A00 20.35 Nữ - miền Nam
11 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát A01 23.14 Nữ - miền Bắc
12 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát A01 20.05 Nữ - miền Nam
13 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát C00 27.15 Nữ - miền Bắc
14 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát C00 25.33 Nữ - miền Nam
15 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát D01 25.6 Nữ - miền Bắc
16 7380101 Luật, chuyên ngành Kiểm sát D01 21.25 Nữ - miền Nam

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DKS - Đại học kiểm sát Hà Nội

Địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Website chính: www.tks.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)33581500; Fax: (04)33580476

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DKS - Đại học kiểm sát Hà Nội