Điểm chuẩn năm 2023 - DHI - Khoa Quốc tế trường ĐH Huế

Số TT

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT 

1

Quan hệ Quốc tế

7310206

C00, D01, D14, D15

20.00

2

Truyền thông đa phương tiện

7320104

C00, D01, D14, D15

23.00

3

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

A00, A01, C00, D01

17.00

Nguồn tham chiếu https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-cua-dai-hoc-hue.html

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHI - Khoa Quốc tế trường ĐH Huế

Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Tp. Huế

Website chính: huis.hueuni.edu.vn

Liên lạc: 02343 848561 - 0853 848561
[email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHI - Khoa Quốc tế trường ĐH Huế