Điểm chuẩn năm 2023 - DDU - Trường đại học dân lập Đông Đô (*)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 15
2 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; D01; C00 15
3 7720201 Điều Dưỡng A00; A01; B00; B08 19
4 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
5 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học A00; A02; B00; D07 19
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
7 7240301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; B00; D01 15
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 15
10 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H00 15
11 7220209 Ngôn Ngữ Nhật A01; C00; D01; D14 15
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; D01; D04; D20 15
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D07 15
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 15
15 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 15
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 16.5 Kết quả học tập lớp 12
2 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; D01; C00 16.5 Kết quả học tập lớp 12
3 7720201 Điều Dưỡng A00; A01; B00; B08 19.5 Kết quả học tập lớp 12
4 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 16.5 Kết quả học tập lớp 12
5 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học A00; A02; B00; D07 19.5 Kết quả học tập lớp 12
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 16.5 Kết quả học tập lớp 12
7 7240301 Kế toán A00; A01; B00; D01 16.5 Kết quả học tập lớp 12
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; B00; D01 16.5 Kết quả học tập lớp 12
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 16.5 Kết quả học tập lớp 12
10 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; H00 16.5 Kết quả học tập lớp 12
11 7220209 Ngôn Ngữ Nhật A01; C00; D01; D14 16.5 Kết quả học tập lớp 12
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; D01; D04; D20 16.5 Kết quả học tập lớp 12
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D07 16.5 Kết quả học tập lớp 12
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 16.5 Kết quả học tập lớp 12
15 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 16.5 Kết quả học tập lớp 12
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D01 16.5 Kết quả học tập lớp 12

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DDU - Trường đại học dân lập Đông Đô (*)

Địa chỉ: Địa chỉ: Trụ sở chính: Km25, QL6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Cơ sở: 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.hdiu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại văn phòng: (024) 37719960.

Điện thoại tuyển sinh: (024) 62881982, Hotline: 0983282282.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDU - Trường đại học dân lập Đông Đô (*)