Điểm chuẩn năm 2022 - NHH NHP - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7340201_NH Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7340201_NH Ngân hàng A00; A01; D01; D07 19.5
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 19.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.