Điểm chuẩn 2021 - NLN - Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101N Thú y A00; B00; D01; D08 16
2 7519007N Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A00; A01; D07 15
3 7480201N Công nghệ thông tin A00; A01; D07 15
4 7340301N Kế toán A00; A01; D01 15
5 7340101N Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
6 72202011 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
7 7859002N Tài nguyên và Du lịch sinh thái A00; B00; D01; D08 15
8 7620109N Nông học A00; B00; D08 15
9 7850103N Quản lý đất đai A00; A01; D01 15
10 7620301N Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D00; D08 15
11 51140201 Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) M00 17

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

NLN-Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận

Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải, huyện Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận.

Website chính:

Liên lạc: ĐT: (068) 247252

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
NLN-Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận