Điểm chuẩn 2021 - KGH - Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860203 Sĩ quan CHTM Không quân (Sĩ quan lái máy bay) A00; A01 19.6

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

KGH KGC - TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

Địa chỉ: Cổng 3 đường Biệt Thự, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

Website chính: www.tsqkq.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 069697941.
- Email: [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KGH KGC - TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN