Điểm chuẩn 2021 - HQH - Học Viện Hải Quân

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 24.4 Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc
2 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 24.55 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc
3 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 23.35 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam. Thí sinh mức 23.35 điểm xét điểm môn Toán >= 8.6
4 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 25.95 Xét tuyển điểm học bạ THPT, thí sinh nam miền Nam

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HQH - HỌC VIỆN HẢI QUÂN

Địa chỉ: Phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website chính: www.hocvienhaiquan.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 069754636; 02583881425.
- Email: [email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HQH - HỌC VIỆN HẢI QUÂN