Điểm chuẩn 2021 - DTB - Đại Học Thái Bình

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; B00; C14; D01 15
2 7340301 Kế toán A00; B00; C14; D01 16.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; B00; C14; D01 20
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; B00; C14; D01 17.3
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; C14; D01 15.5
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; B00; C14; D01 18
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; B00; C14; D01 18
8 7460112 Toán ứng dụng A00; B00; C14; D01 25.8
9 7380101 Luật A00; C03; C14; D01 18.3

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTB - Trường đại học Thái Bình

Địa chỉ: Số 12, phố Hoàng Công chất, phường Quang Trung, TP Thái Bình

Website chính: www.tbu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0363.644.882

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTB - Trường đại học Thái Bình