Điểm chuẩn 2021 - DLS - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 19
2 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 22.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 22.75
4 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01 15
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01 22
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 23.5
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 21
8 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 19.5
9 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 21.5
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 16

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.