Điểm chuẩn 2021 - DDB - Đại Học Thành Đông

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00 21
2 7720201 Dược học A00; A02; B00 21
3 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00 19
4 7720401 Dinh dưỡng A00; A02; B00 19
5 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
7 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 15
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
9 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; D01 15
11 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 15
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A07; D01 15
13 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; A04 15
14 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; D08 15
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 15
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15
17 7310201 Chính trị học A00; A01; C00; D01 15
18 7640101 Thú y A00; B00; A02 15
19 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 15
20 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; C00; D14; D15 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DDB - Trường đại học Thành Đông (*)

Địa chỉ: Số 3, đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Website chính: www.thanhdong.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 03203 680 186

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDB - Trường đại học Thành Đông (*)