Điểm chuẩn 2017 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân - HCA

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nam phía Bắc) C03 26 Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm
2 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Bắc) C03 28.25
3 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nam phía Bắc) D01 26
4 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Bắc) D01 29
5 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nam phía Nam) C03 24.25 Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm
6 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Nam) C03 26
7 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nam phía Nam) D01 23.75
8 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Nam) D01 25.75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
logo của trường HCA - Học viện Chính trị Công an nhân dân

HCA - Học viện Chính trị Công an nhân dân

Địa chỉ: Số 29 phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website chính:

Liên lạc: ĐT: 0438386977

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HCA - Học viện Chính trị Công an nhân dân