Điểm chuẩn 2017 Đại Học Dân Lập Duy Tân - DDT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220113 Việt Nam học C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18
2 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 15.5 Môn Anh không nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18
3 52220330 Văn học C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18
4 52310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18
5 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
6 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ: 18
7 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
8 52340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
9 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
10 52380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ: 18
11 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
12 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 15.5 Xét học bạ: 18
13 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Thiết kế số) A00; A16; C01; D01 17 Xét học bạ: 18
14 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 15.5 Xét học bạ: 18
15 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A16; B00; C01 15.5 Xét học bạ: 18
16 52580102 Kiến trúc (trong nước) V00; V01; V02; V03 16.5 Môn vẽ nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18
17 52580102 Kiến trúc (chương trình chuẩn CSU - Mỹ) V00; V01; V02; V03 15.5 Môn vẽ nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18
18 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 15.5 Xét học bạ: 18
19 52720101 Y đa khoa A16; B00; D90 21 Xét học bạ: 18
20 52720401 Dược học A00; A16; B00; B03 17.5 Xét học bạ: 18
21 52720501 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 15.5 Xét học bạ: 18
22 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A16; B00; C15 15.5 Xét học bạ: 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DDT - Đại học Duy Tân (*)

Địa chỉ: 182 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải châu, Tp. Đà Nẵng

Website chính: www.dtu.edu.vn

Liên lạc: Tel: (0511) 3653561, 3827111, 3650403, 3656109, 2243775.
Hotline: 0905294390 – 0905294391

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDT - Đại học Duy Tân (*)