Điểm chuẩn 2016 Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) - HCS

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310205 Quản lí nhà nước D01 19.5
2 52310205 Quản lí nhà nước C00 23
3 52310205 Quản lí nhà nước A01 19.5
4 52310205 Quản lí nhà nước A00 19.75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.