Điểm chuẩn 2017 Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự - NQH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860202 Trinh sát kỹ thuật phía Bắc A00; A01 25.5
2 52860202 Trinh sát kỹ thuật phía Nam A00; A01 25.5
3 52220201 Ngôn ngữ Anh nam phía Bắc D01 25 Thí sinh mức 25,00 điểm: Điểm môn Tiếng Anh ≥ 9,60.
4 52220201 Ngôn ngữ Anh nam phía Nam D01 23.25
5 52220201 Ngôn ngữ Anh nữ toàn quốc D01 29
6 52220202 Ngôn ngữ Nga nam phía Bắc D01 18.25
7 52220202 Ngôn ngữ Nga nữ toàn quốc D01 25.75
8 52220202 Ngôn ngữ Nga nam phía Bắc D02 19.5
9 52220202 Ngôn ngữ Nga nữ toàn quốc D02 27.5
10 52310206 Quan hệ quốc tế D01 ---
11 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Bắc D01 18.75
12 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Nam D01 17.75
13 52220204 Ngôn ngữ Trung nữ toàn quốc D01 27.75
14 52220204 Ngôn ngữ Trung nam phía Bắc D04 23.75
15 52220204 Ngôn ngữ Trung nữ toàn quốc D04 27.25
16 52310206 Quan hệ quốc tế- Thí sinh Nam miền Bắc D01 18
17 52310206 Quan hệ quốc tế- Thí sinh nữ D01 26.25

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

NQH DNH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Địa chỉ: Số 322, Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

Website chính: www.hvkhqs.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại 0243.565.9449 hoặc 038.68.66246,
email: hocvienkhqs@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NQH DNH - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ