Điểm chuẩn 2017 Học Viện Quản Lý Giáo Dục - HVQ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140101 Giáo dục học A00; B00; C00; D01 17
2 52140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 20.5
3 52310199 Kinh tế giáo dục* A00; A01; D01; D10 15.5
4 52310403 Tâm lý học giáo dục A00; B00; C00; D01 18
5 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A01; A04 15.5

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

HVQ - Học viện quản lý giáo dục

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Website chính: www.niem.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 36648719.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HVQ - Học viện quản lý giáo dục