Điểm chuẩn 2017 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - HVN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52620112 Bảo vệ thực vật 17.25
2 52620105 Chăn nuôi 17
3 52620113 Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan 19.75
4 52540104 Công nghệ sau thu hoạch 17
5 52420201 Công nghệ sinh học 20
6 52480201 Công nghệ thông tin 18.75
7 52540101 Công nghệ thực phẩm 22.5
8 52510210 Công thôn 22
9 52340301 Kế toán 18
10 52620110 Khoa học cây trồng 16.25
11 52440306 Khoa học đất 23
12 52440301 Khoa học môi trường 15.5
13 52620114 Kinh doanh nông nghiệp 16.25
14 52310101 Kinh tế 16
15 52620115 Kinh tế nông nghiệp 15.5
16 52520103 Kỹ thuật cơ khí 16.25
17 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 16.25
18 52580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 20.5
19 52220201 Ngôn ngữ Anh 19.5
20 52620101 Nông nghiệp POHE 17
21 52620301 Nuôi trồng thuỷ sản 15.5
22 52620116 Phát triển nông thôn 15.5
23 52850103 Quản lý đất đai 16
24 52340101 Quản trị kinh doanh 18
25 52140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 25.5
26 52640101 Thú y 19.75
27 52310301 Xã hội học 20.25

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;

Website chính: www.vnua.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0438 767 365; Fax: 0438 276 554

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HVN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam