Điểm chuẩn 2017 Học Viện Tài Chính - HTC

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 31.92 Điểm tiêu chí phụ môn tiếng Anh: 8.2. TTNV: 1-3
2 52310101 Kinh tế A01, D01 23 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8. TTNV: 1-3
3 52340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 24.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-2
4 52340201 Tài chính ngân hàng A00, A01 22.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.2. TTNV: 1-4
5 52340201D Tài chính ngân hàng D01 22.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.8. TTNV: 1-5
6 52340301 Kế toán A00, A01 25 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-3
7 52340301D Kế toán D01 24.5 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1
8 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01 22.25 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7. TTNV: 1-4
9 52340405D Hệ thống thông tin quản lý D01 29.92 Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8. TTNV: 1-6

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

HTC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Xã Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Website chính: www.hvtc.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)38.362.161

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HTC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH