Điểm chuẩn 2017 Học Viện Ngoại Giao - HQT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310206 Quan hệ quốc tế A1 26 Tiếng Anh: 9.8
2 52310206 Quan hệ quốc tế D1 26 Tiếng Anh: 9.6
3 52310206 Quan hệ quốc tế D3 26 Tiếng Pháp: 8.0
4 52310106 Kinh tế quốc tế A0 26.25 Toán: 8.0
5 52310106 Kinh tế quốc tế A1 26.25 Tiếng Anh: 9.4
6 52310106 Kinh tế quốc tế D1 26.25 Tiếng Anh: 9.2
7 52380108 Luật quốc tế A1 25.25 Tiếng Anh: 7.8
8 52380108 Luật quốc tế D1 25.25 Tiếng Anh: 7.4
9 52320407 Truyền thông quốc tế A1 26.25 Tiếng Anh: 9.2
10 52320407 Truyền thông quốc tế D1 26.25 Tiếng Anh: 9.2
11 52320407 Truyền thông quốc tế D3 26.25 Tiếng Pháp: 8.6

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

HQT - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Địa chỉ: Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Website chính: www.dav.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 38343550 hoặc (04) 38344540 máy lẻ 2202 hoặc 2203

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HQT - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO