Điểm chuẩn 2016 Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam - HTN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52760102 Công tác thanh thiếu niên A00; C14 ---
2 52760102 Công tác thanh thiếu niên D01 ---
3 52760102 Công tác thanh thiếu niên C00 ---
4 52760101 Công tác xã hội C04; D15 ---
5 52760101 Công tác xã hội D01 ---
6 52760101 Công tác xã hội C00 ---
7 52310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A00; C04 ---
8 52310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C00 ---
9 52310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D01 ---

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

HTN - Học viện THANH THIẾU NIÊN

Địa chỉ: Số 3 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website chính: www.vya.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)38343239.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HTN - Học viện THANH THIẾU NIÊN