Điểm chuẩn 2016 Học Viện Tài Chính - HTC

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340405D Hệ thống thông tin quản lý D01 23
2 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01 17.5
3 52340301D Kế toán D01 19.75
4 52340301 Kế toán A00; A01 24
5 52340201D Tài chính ngân hàng D01 17
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01 19.5
7 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 23
8 52310101 Kinh tế A01; D01 17.25
9 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 22.25

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

HTC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Xã Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Website chính: www.hvtc.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)38.362.161

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HTC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH