Điểm chuẩn 2016 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên - DTZ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; D07 15
2 52760101 Công tác xã hội C00; C01; C03; D01 15
3 52720403 Hóa dược A00; B00; D01; D07 15
4 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D01; D07 15
5 52460112 Toán ứng dụng A00; A01; C01; D01 15
6 52460101 Toán học A00; A01; C01; D01 15
7 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 15
8 52440217 Địa lý tự nhiên B00; C00; C04; D01 15
9 52440112 Hóa học A00; B00; D01; D07 15
10 52440102 Vật lý học A00; A01; C01; D01 15
11 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D08 15
12 52420101 Sinh học A00; B00; D07; D08 15
13 52380101 Luật A01; C00; D01; D07 16
14 52340401 Khoa học quản lý A01; C00; D01; D07 15
15 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; C04; D01 15
16 52320101 Báo chí C00; C03; C04; D01 15
17 52220330 Văn học C00; C03; C04; D01 15
18 52220310 Lịch sử C00; C03; C04; D01 15
19 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D14 15

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

DTZ - Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: tnus.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTZ - Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên)