Điểm chuẩn 2016 Đại Học Điện Lực - DDL

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510601 Quản lý công nghiệp (Gồm các chuyên ngành: Quản lý năng lượng, Quản lý năng lượng chất lượng cao, Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị) A00; A01; D01; D07 15
2 52510303 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp A00, A01, D07 20.25
3 52510303 Công nghệ tự động chất lượng cao A00, A01, D07 15.75
4 52510303 Công nghệ tự động A00, A01, D07 18.25
5 52510302 Thiết bị điện tử y tế A00, A01, D07 15.75
6 52510302 Kỹ thuật điện tử A00, A01, D07 19.25
7 52510302 Điện tử viễn thông chất lượng cao A00, A01, D07 15
8 52510302 Điện tử viễn thông A00, A01, D07 17.5
9 52510301 Công nghệ chế tạo thiết bị điện A00, A01, D07 17
10 52510301 Năng lượng tái tạo A00, A01, D07 15
11 52510301 Điện lạnh A00, A01, D07 19.25
12 52510301 Nhiệt điện A00, A01, D07 15.75
13 52510301 Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao A00, A01, D07 18
14 52510301 Điện công nghiệp và dân dụng A00, A01, D07 19.5
15 52510301 Hệ thống điện Chất lượng cao A00, A01, D07 15
16 52510301 Hệ thống điện A00, A01, D07 17.75
17 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07 19.5
18 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 18
19 52510102 Quản lý dự án và công trình điện A00, A01, D07 15
20 52510102 Xây dựng dân dựng và công nghiệp A00, A01, D07 15
21 52510102 Xây dựng công trình điện A00, A01, D07 15.75
22 52480201 Quản trị an ninh mạng A00, A01, D01, D07 17.25
23 52480201 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07 17.75
24 52480201 Công nghệ phân mềm A00, A01, D01, D07 18.5
25 52340301 Kế toán tài chính và kiểm soát A00, A01, D01, D07 16.5
26 52340301 Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao A00, A01, D01, D07 16
27 52340301 Kế toán doanh nghiệp A00, A01, D01, D07 18
28 52340201 Tài chính ngân hàng chất lượng cao A00, A01, D01, D07 15
29 52340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 17
30 52340101 Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn A00, A01, D01, D07 16.75
31 52340101 Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao A00, A01, D01, D07 15
32 52340101 Quản trị doanh nghiệp A00, A01, D01, D07 17

Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Theo dõi Điểm chuẩn 2021

DDL - Đại học Điện lực

Địa chỉ: Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội

Website chính: http://www.epu.edu.vn/

Liên lạc: ĐT: 04 8362672, 04 22452662

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDL - Đại học Điện lực