Điểm chuẩn 2016 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng - DDK

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 PFIEV Chương trình đào tạo kỹ sư Việt-Pháp PFIEV A00; A01 40
2 52905216 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng A01; D07 20.25
3 52905206 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông A01; D07 21.25
4 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; D07 19.5
5 52580301 Kinh tế xây dựng A00; A01 20
6 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 21.75
7 52580205CLC Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) A00; A01 19.75
8 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 20.5
9 52580202 Kỹ thuật công trình thủy A00; A01 19.5
10 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01 21.25
11 52580102CLC Kiến trúc (Chất lượng cao) V00; V02; V01 18.5
12 52540102CLC Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) A00; B00; D07 18
13 52540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07 22.75
14 52520604CLC Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) A00; D07 20.25
15 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; D07 20.25
16 52520301 Kỹ thuật hóa học A00; D07 20.5
17 52520216CLC Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) A00; A01 21.25
18 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 23.5
19 52520209CLC Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) A00; A01 18
20 52520209 Kỹ thuật điện tử và viễn thông A00; A01 22.5
21 52520201CLC Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) A00; A01 21.5
22 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 23
23 52520122 Kỹ thuật tàu thủy A00; A01 10.75
24 52520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01 21.5
25 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01 23.25
26 52520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01 22.5
27 52510601 Quản lý công nghiệp A00; A01 21.25
28 52510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01 22.25
29 52510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00; A01 21.25
30 52480201CLC2 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) A00; A01; D28 21.5
31 52480201CLC1 Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) A00; A01 22.25
32 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 23.75
33 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07 22
34 52140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A00; A01 19.25

Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Theo dõi Điểm chuẩn 2021

DDK-Trường đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

Website chính: www.udn.vn

Liên lạc: ĐT: (0511)3822041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDK-Trường đại học Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)