Điểm chuẩn 2016 Đại Học Dân Lập Đông Đô - DDD

Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Theo dõi Điểm chuẩn 2021

DDD - Trường đại học dân lập Đông Đô (*)

Địa chỉ: Số 170 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website chính: www.dongdo.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 024.3932.1246 - Hotline: 0983.282.282
Facebook.com/daihocdongdo

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDD - Trường đại học dân lập Đông Đô (*)