Điểm chuẩn 2016 Đại Học Thành Đông - DDB

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850103 Quản lý đất đai A00; A04; C03; D01 15
2 52720501 Điều dưỡng A00; A05; B00; B02 15
3 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A04; C03; D01 15
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; C03; D01; D66 15
5 52380107 Luật kinh tế A00; B00; B02; C03 15
6 52340301 Kế toán A00; A04; C03; D01 15
7 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A04; C03; D01 15
8 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A04; C03; D01 15

Thông tin Điểm chuẩn 2021:
Theo dõi Điểm chuẩn 2021

DDB - Trường đại học Thành Đông (*)

Địa chỉ: Số 3, đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Website chính: www.thanhdong.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 03203 680 186

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDB - Trường đại học Thành Đông (*)