Bài 3-2: Chương trình nạp và mạch nạp vi điều khiển 8051

Trong bài trước

3.2 Thiết kế MẠCH NẠP cho vi điều khiển

Để đưa chương trình đã viết trên máy vi tính vào trong Rom của vi điều khiển, cần có các phần mềm riêng (hay còn gọi là phần mềm nạp) và các mạch giao tiếp tương ứng với phần mềm đó (hay còn gọi là mạch nạp). Có rất nhiều phần mềm nạp và các mạch nạp dành cho vi điều khiển, mỗi loại vi điều khiển đều có phần mềm nạp và mạch nạp dành riêng cho vi điều khiển đó.

Cũng có rất nhiều chương trình nạp cho vi điều khiển AT89Sxx (xx: hai số sau của mã vi điều khiển , ví dụ: AT89S52, AT89S53...), hiện nay phần mềm nạp ISP do "Mohammad Asim Khan" xây dựng được sử dụng rất phổ biến ở thế giới và Việt Nam. Mạch nạp kèm theo với phần mềm ISP rất đơn giản và được thiết kế theo kiểu nạp nối tiếp (các chương trình nạp trước đó thường là chương trình nạp song song, mạch nạp rất phức tạp,khó chế tạo). ISP có thể nạp chương trình cho vi điều khiển ngay trên board mạch hoạt động mà không cần phải chuyển vi điều khiển từ mạch hoạt động sang mạch khác để nạp như các chương trình nạp trước đây.

Địa chỉ cung cấp phần mềm ISP http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html

 

 Dưới đây là sơ đồ nguyên lí của mạch nạp kèm theo phần mềm trên:

Sơ đồ nguyên lý mạch nạp vi điều khiển 8051

PRN PORT : đường kết nối đến cổng máy in, các số tương ứng trong ngoặc là số của chân trên cổng máy in.
Nối ngắn mạch chân 2 và chân 12 của cổng máy in.
74HCT245 được cấp nguồn 5V vào chân 10 và chân 20.


Sơ đồ chân của cổng máy in Sơ đồ chân của cổng máy in

Sơ đồ này chỉ dùng cho mạch chỉ thực hiện công việc duy nhất là nạp chương trình cho vi điều khiển.

 Để nạp trực tiếp cho mạch đang hoạt động, dùng sơ đồ sau

Sơ đồ nguyên lý mạch nạp cho vi điều khiển đang hoạt động

Nguồn cấp cho 74HTC541 được lấy từ mạch ổn áp trên board mạch vi điều khiển, điện thế dương 5V đưa vào chân 20, chân 10 nối với điện thế 0V (Ground).
LED dùng báo hiệu trạng thái hoạt động của mạch
Trên SPR PORT :chân số 1 nối với chân số 6 của vi điều khiển AT89Sxx,
chân số 2 nối với chân số 7 của vi điều khiển AT89Sxx
chân số 3 nối với chân số 8 của vi điều khiển AT89Sxx
chân số 4 nối với chân số 9 của vi điều khiển AT89Sxx
chân số 5 nối với chân - từ ngõ OUT của mạch ổn áp
chân số 6 nối với chân + từ ngõ OUT của mạch ổn áp

Ngoài ra có thể dùng 74HC245 theo sơ đồ dưới:

Sơ đồ mạch nạp vi điều khiển sử dụng thêm IC 74HC245

 

3.3 CHƯƠNG TRÌNH NẠP vi điều khiển

Chương trình chạy không cần cài đặt, khởi động chương trình IspPgm.exe với biểu tượng . Chương trình hiện lên giao diện như bên dưới:

Giao diện chương trình nạp vi điều khiển

Trước hết bấm vào danh sách sổ (trên hình là ô có chữ "MEGA8"), chọn "89S52" .Bấm vào nút "Open File" để chọn file chương trình (có đuôi".hex"). Sau đó bấm vào "Write" để nạp chương trình cho vi điều khiển.

Chú ý: Trước khi nạp cần đảm bảo mạch điện đã được kết nối chính xác đến vi điều khiển.
Nếu đã kết nối đúng mà chưa nạp được thì nên rút các mạch giao tiếp ra khỏi P0, rồi thử nạp lại.