Tài liệu dành cho người mới bắt đầu

- Nội dung được giải thích chi tiết, rất dễ hiểu

Chủ biên Nguyễn Tiến Dũng

Theo đề xuất của rất nhiều bạn đọc đã học qua tài liệu này, chủ biên Nguyễn Tiến Dũng sẽ tiến hành tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người học tài liệu này.

Website này cũng đã được bổ sung và làm mới hơn

Hướng dẫn với ngôn ngữ ASSEMBLY

- Giúp người học hiểu và có nền tảng chuyên sâu về cấu trúc phần cứng vi điều khiển

Mở rộng thêm bài học

Thời gian tới sẽ mở thêm các bài học, đồng thời mở diễn đàn để học viên dễ dàng trao đổi hơn

Cung cấp bộ thí nghiệm

Chủ biên sẽ phối hợp với các đơn vị để cung cấp bộ thí nghiệm vi điều khiển theo ý kiến đóng góp thời gian qua.

Giải thích về mạch điện tử

- Giải thích rõ ràng cặn kẽ về các mạch điện tử kết nối với vi điều khiển

Ví dụ trực quan sinh động

- Các ví dụ có hình ảnh mô tả sinh động giúp nắm bắt được các yêu cầu đề ra

Vi điều khiển ứng dụng

logo Vi điều khiển ứng dụng

Tài liệu Vi điều khiển này được xây dựng dành cho người chỉ mới làm quen với Vi điều khiển, rất rõ ràng và dễ hiểu để giúp bạn dễ dàng nắm bắt và thực hành vi điều khiển.

Tài liệu được xây dựng bởi Nguyễn Tiến Dũng - chuyên ngành Cơ điện tử trường ĐH.SPKT Tp.HCM - tài liệu bắt đầu được xây dựng từ tháng 6/2006

Chú ý: Nếu trong quá trình tham khảo nếu có vấn đề nào chưa hiểu thì bạn cứ an tâm đọc tiếp, các vấn đề sẽ lần lượt giải quyết và làm rõ qua nhiều bài học trong chương trình.

Thể theo rất nhiều yêu cầu từ bạn đọc, chủ biên Nguyễn Tiến Dũng đã liên hệ các công ty, đối tác và mở rộng website, giáo viên và sẽ cung cấp thêm các công cụ thiết bị để tạo thuận lợi nhất cho người bạn đang học theo chương trình này.