Giới thiệu chương 6: Các bộ chuyển đổi ADC/DAC

Trong tự nhiên đa phần các nguồn tín hiệu thường là dạng tương tự (Analog) để hệ thống số có thể xử lý được các tín hiệu này cần thiết phải chuyển đổi chúng sang tín hiệu số (ADC). Sau khi tính toán, xử lý xong cần thiết phải chuyển đổi các tín hiệu này từ tín hiệu số về lại tương tự (DAC). Chương 5 sẽ giới thiệu các kỹ thuật chuyển đổi này cùng với các chip thông dụng hiện có trên thị trường.