BÀI 3: GIỚI THIỆU CÁC VI MẠCH ĐIỂN HÌNH

BÀI 3: GIỚI THIỆU CÁC VI MẠCH ĐIỂN HÌNH

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại IC có chức năng chuyển đổi từ số sacng tương tự. Ở đây chỉ giới thiệu 2 loại IC thông dụng, các loại khác bạn đọc có thể tham khảo trong Datasheet hay trên Internet.

3.1 IC AD7524

IC AD7524 ( IC CMOS) là IC chuyên dụng dùng để chuyển đổi từ số sang tương tự. AD7524 là bộ chuyển đổi D/A 8 bit, dùng mạng R/2R ladder. Có sơ đồ bên trong như hình 5.8.

AD7524 có đầu vào 8 bit, có thể bị chốt trong dưới sự điều khiển của đầu vào CHỌN CHIP và đầu vào ghi khi cả hai đầu vào điều khiển này đều ở mức thấp, thì 8 đầu vào dữ liệu D7 – D0 sinh ra dòng tương tự OUT1 và OUT2 (thường OUT2 nối đất).

Nếu một trong hai đầu vào điều khiển lên cao thì lúc này dữ liệu vào bị chốt lại và đầu ra tương tự duy trì tại mức ứng với dữ liệu số bị chốt đó. Những thay đổi kế tiếp ở đầu vào sẽ không tác động đến ngõ ra tương tự OUT1 ở trạng thái chốt này.

Các thông số của IC được liệt kê ở bảng 5.2

Bảng 5.2 Các thông số của IC DA7524

Quan hệ ngõ vào và ngõ ra tương ứng được trình bày ở bảng 5.3

Bảng 5.3 Quan hệ ngõ vào và ngõ ra

 

Ứng dụng của IC AD7524 thường dùng giao tiếp với các vi xử lý và vi điều khiển để chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự nhằm điều khiển các đối tượng cần điều khiển. Sau đây là một số ứng dụng của IC AD7524 giao tiếp với các IC khác.

3.2 IC DAC0830

DAC 0830 là IC thuộc họ CMOS. Là bộ chuyển đổi D/A 8 bit dùng mạng R/2R ladder. Có thể giao tiếp trực tiếp với các vi xử lý để mở rộng hoạt động chuyển đổi D/A.

Sơ đồ chân và cấu trúc bên trong của DAC0830

Hoạt động của các chân

( CHIP SELECT) là chân chọn hoạt động ở mức thấp. Được kết hợp với chân ITL để có thể viết dữ liệu.

ITL (INPUT LACTH ENABLE) là chân cho phép chốt ngõ vào, hoạt động ở mức cao. ITL kết hợp với để cho phép viết.

(WRITE) hoạt động ở mức thấp. Được sử dụng để nạp các bit dữ liệu ngõ vào chốt. Dữ liệu được chốt khi ở mức cao. Để chốt được dữ liệu vào thì phải ở mức thấp trong khi đó ITL phải ở mức cao.

(WRITE) tác động ở mức thấp. Chân này kết hợp với chân cho phép dữ liệu chốt ở ngõ vào mạch chốt được truyền tới thanh nghi DAC trong IC.

(TRANSFER CONTROL SIGNAL) tác động ở mức thấp. Cho phép được viết.

DI0 – DI7 là các ngõ vào số trong đó DI0 là LSB còn DI7 là MSB.

IOUT1 ngõ ra dòng DAC1. Có trị số cực đại khi tất cả các bit vào đều bằng 1, còn bằng 0 khi tất cả các bit vào đều bằng 0.

IOUT2 ngõ ra dòng DAC2.  Nếu IOUT1 tăng từ 0 cho đến cực đại thì IOUT2 sẽ giảm từ cực đại về 0 để sao cho IOUT1 + IOUT2 = hằng số.

Rfb điện trở hồi tiếp nằm trong IC. Luôn được sử dụng để hồi tiếp cho Op Amp mắc ở ngoài.

Vref ngõ vào điện áp tham chiếu từ -10 đến +10V.

VCC điện áp nguồn cấp cho IC hoạt động từ 5 đến 15V.

GND (mass) chung cho IOUT1 và IOUT2.

Sau đây là một số ứng dụng của DAC0830 chuyển đổi từ số sang tương tự.

  Điều khiển volume bằng số

  Điều khiển máy phát sóng bằng số

Bộ Điều khiển dòng bằng số

DAC8030 có thể điều khiển được dòng ra thay đổi theo dữ liệu số vào. Dòng ra thay đổi từ 4mA (khi D = 0) đến 19.9mA (khi D = 255).

Mạch điện trên sử dụng cho các mức điện áp vào khác nhau từ 16V đến 55V.

P2 thay đổi giá trị dòng