Bộ nhớ bán dẫn

Vi mạch nhớ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong điện tử số, đặc biệt là trong cấu trúc của máy vi tính. Đây là nơi lưu trữ thông tin giúp máy tính xử lý tình huống thực tế theo chương trình định trước.