BÀI 7: CÁC MẠCH ỨNG DỤNG

BÀI 7: CÁC MẠCH ỨNG DỤNG

1. Đèn quảng cáo

Một ứng dụng rất phổ dụng của bộ nhớ bán dẫn trong thực tế. Mạch điện cụ thể trình bày trên hình 4.34. Mạch điện gồm ba khối chính:

-          Vi mạch 555 tạo nên mạch dao động tạo xung, cung cấp xung nhịp cho hệ thống.

-          Vi mạch 4040 giữ chức năng giải mã địa chỉ, tạo địa chỉ gọi dữ liệu từ EPROM 2764 xuất ra điều khiển đèn.

-          Vi mạch nhớ 2764 được nạp sẵn chương trình và chạy ở chế độ đọc dữ liệu. Mỗi địa chỉ đưa vào các chân từ A0 đến A11 sẽ có một dữ liệu 8 bit xuất ra theo chương trình định trước nạp trong EPROM.

2. Đèn giao thông

Nguyên lý làm việc giống như ở ứng dụng đèn quảng cáo nhưng có thêm mạch chọn vùng nhớ khi đọc dữ liệu cho EPROM 2764. Cụ thể như sau:

-          Trong vùng nhớ từ 00000B đến 00111B, EPROM 2764 lưu trữ chương trình điều khiển đèn giao thông ở chế độ ưu tiên 1 (ví dụ đường A ưu tiên hơn đường B). Lúc này chọn SW1=0 và SW2=0, tương ứng A3=0, A4=0. Vi mạch 4555 thúc LED1 sáng, hiển thị chế độ làm việc ưu tiên 1 cho mạch điều khiển đèn.

-          Trong vùng nhớ từ 01000B đến 01111B, EPROM 2764 lưu trữ chương trình điều khiển đèn giao thông ở chế độ ưu tiên 2 (ví dụ đường B ưu tiên hơn đường A). Lúc này chọn SW1=0 và SW2=1, tương ứng A3=1 A4=0. Vi mạch 4555 thúc LED2 sáng, hiển thị chế độ làm việc ưu tiên 2 cho mạch điều khiển đèn.

-          Trong vùng nhớ từ 10000B đến 10111B, EPROM 2764 lưu trữ chương trình điều khiển đèn giao thông ở chế độ đồng quyền (đường A và đường B đồng cấp ưu tiên). Lúc này chọn SW1=1 và SW2=0, tương ứng A3=0, A4=1. Vi mạch 4555 thúc LED3 sáng, hiển thị chế độ làm việc đồng quyền cho mạch điều khiển đèn.

-          Trong vùng nhớ từ 11000B đến 11111B, EPROM 2764 lưu trữ chương trình điều khiển đèn giao thông ở chế độ về khuya (chỉ có đèn vàng nhấp nháy). Lúc này chọn SW1=1 và SW2=1, tương ứng A3=1, A4=1. Vi mạch 4555 thúc LED4 sáng, hiển thị chế độ làm việc về khuya cho mạch điều khiển đèn.

Chương trình nạp trong mạch này chỉ mang tính giới thiệu nguyên lý làm việc của EPROM. Để có thể mở rộng thêm các chương trình điều khiển đèn giao thông, cần thiết phải mở rộng thêm số vùng nhớ cũng như số địa chỉ trong một vùng nhớ, giúp mạch điện có thể ứng dụng được trong thực tiễn.